οτελώ


οτελώ
[апотэло] ρ. (μτβ.) ггавлять, образовывать,

Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь). 2014.